tư vấn bao la vạn sự

Độn Lục Nhâm Thái Ất

Lời dặn

Cập nhật : 05/07/2014
Trước khi phải xem hết một lượt, khi xem lấy trí yên tĩnh mà ngẫm nghĩ thì biết ngay. Người thiếu trí nghĩ mà nóng ruột xem càng bối rối lấy làm khó; người thừa trí nghĩ xem hết một lượt

Lời dặn:

          Trước khi phải xem hết một lượt, khi xem lấy trí yên tĩnh mà ngẫm nghĩ thì biết ngay. Người thiếu trí nghĩ mà nóng ruột xem càng bối rối lấy làm khó; người thừa trí nghĩ xem hết một lượt lấy bút viết vào giấy vài ba lần thì biết ngay là không khó. Sau đã thuộc lòng rồi chỉ tính tay không phải viết nữa. Khi xem thấy nhiều tưởng là khó, rút lại chỉ có bốn cách:

1) Lấy nguyệt - tướng

2) Xem giờ gì ?

3) Xem ngày gì ?

4) Xem khoá ở đâu ?

Thế là đã lập thành quẻ, song xem tương sinh, tương khắc, sau tínhquý nhân .v.v...

Xem quẻ lập thành dưới này thì hiểu.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®