tư vấn bao la vạn sự

Độn Lục Nhâm Thái Ất

Theo Thiên bàn

Cập nhật : 05/07/2014
Tính sao Quý Nhân. Ngày Giáp, Mậu, Canh: Ngưu, Dương (Ngưu là Sửu, Dương là Mùi). Ngày Ất, Kỷ: Thử hầu hương (Thử là Tý, Hầu là Thân)
 

Theo Thiên bàn

          Tính sao Quý Nhân.

          Ngày Giáp, Mậu, Canh: Ngưu, Dương (Ngưu là Sửu, Dương là Mùi).

Ngày Ất, Kỷ: Thử hầu hương (Thử là Tý, Hầu là Thân)

Ngày Bính, Đinh: Trư Kê vị (Trư là Hợi, Kê là Dậu)

Ngày Nhâm, Quý: Sà Thỏ tàng (Sà là Tỵ, Thỏ là Mão)

Ngày Lục, Tân: Phùng Mã Hổ (Mã là Ngọ, Hổ là Dần)

Nhời dặn: Ngày tính chữa trên, đêm tính chữ dưới.

Thí dụ: Ngày Giáp tính Quý nhân ở Sửu, đêm tính ở Mùi.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®