tư vấn bao la vạn sự

Độn Lục Nhâm Thái Ất

Mười hai Thần

Cập nhật : 05/07/2014
Thiên Cương, Thái Ất, Thắng Quan, Tiểu Cát, Truyền Tống, Tòng Khôi, Hà Khôi, Đăng Minh

Mười hai Thần

Thiên Cương, Thái Ất, Thắng Quan, Tiểu Cát, Truyền Tống, Tòng Khôi, Hà Khôi, Đăng Minh, Thần Hậu, Đại Cát, Công Tào, Thái Xung.

(12 thần là khách)

Cộng 24 sao này phải nhớ thuộc lòng

Cứ Thìn cung Thiên bàn đi xuôi, tính Thiên Cương mỗi cung một sao.

Xem sao nào phát quẻ, sao cát tinh thì đoán cát, sao hung tinh thì đoán hung.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®