tư vấn bao la vạn sự

Độn Lục Nhâm Thái Ất

Tính sao Du đô, Lỗ đô theo địa bàn

Cập nhật : 05/07/2014
Ban ngày tính Du đô, Ban đêm tính Lỗ đô Ngày tính chữ trên, đêm tính chữ dưới. Ngày Giáp Kỷ ở Sửu Mùi Ngày Ất Canh ở Tý Ngọ

Tính sao Du đô, Lỗ đô theo địa bàn

Ban ngày tính Du đô, Ban đêm tính Lỗ đô

Ngày tính chữ trên, đêm tính chữ dưới.

Ngày Giáp Kỷ               Sửu Mùi

Ngày Ất Canh                Tý Ngọ

Ngày Bính Tân              Dần Thân

Ngày Đinh Nhâm           Tỵ Hợi

Ngày Mậu Quý              Thân Dần

Nhời dặn: Ngày Giáp Tý, Du ở Sửu, đêm tính Lỗ ở Mùi, phải cần có Du phát quẻ mới biết hay dở. Các Hung tinh cùng Du đô ứng quẻ, thì sự dữ đến ngay. Mà Long, Thường, Hợp, Quý có Du ứng quẻ thì sự tốt đến ngay.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®