tư vấn bao la vạn sự

Độn Lục Nhâm Thái Ất

12 tướng thuộc ngũ hành

Cập nhật : 05/07/2014
Câu Trần,Quý Nhân, Thiên Không, Thái Thường, thuộc Thổ
 

12 tướng thuộc ngũ hành

Câu Trần,Quý Nhân, Thiên Không, Thái Thường,   thuộc Thổ

Lục Hợp, Thanh Long                                           thuộc Mộc

Bạch Hổ, Thái Âm                                                 thuộc Kim

Chu Tước, Đằng Sa                                               thuộc Hoả

Huyền Vũ, Thiên Hậu                                            thuộc Thuỷ

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®