tư vấn bao la vạn sự

Độn Lục Nhâm Thái Ất

Phú đoán các sao

Cập nhật : 05/07/2014
Quý nhân chủ xem phúc đức cư mão (Dậu vi Tù ngục) chi địa cư Thìn, Tuất, Vi địa hộ là người bất chính, người khách đến chơi ngày Giáp Kỷ, người có uy quyền là người gian tà, bất chính

Phú đoán các sao

Quý nhân chủ xem phúc đức cư mão (Dậu vi Tù ngục) chi địa cư Thìn, Tuất, Vi địa hộ là người bất chính, người khách đến chơi ngày Giáp Kỷ, người có uy quyền là người gian tà, bất chính; Ngày Ất Canh người có quyền tước; ngày Đinh Nhâm là người dâm đãng hung ác.

Quý nhân đi thuận thì tài lộc hưng vượng; QUý nhân cư Hợi Địa bàn là đăng thiên mẫn ngộ Đăng Minh, là Chúa tinh (minh gặp được chúa).

Chu tước chủ ư tin, chủ ư xuất hành, chủ ư khẩu thiệt ngộ Thái Sung là mộc tướng văn thư, ngộ Long, Thường, Hợp, Quý, phát truyền bất đắc địa, là nữ hoang thai.

Thiên không chủ ư tật bệnh, là nô tì chủ ư quan trá.

Bạch Hổ chử ư tật bệnh, cư Thìn, Tuất Sửu, Mùi là thạch tinh ngộ Du đô phát quẻ là chó cắn, cư Thân, Dậu thì có của chôn.

Huyền Vũ là gian tà trộm cướp, bất chính chi sự.

Thái Âm là đồng khí, là cầu vấn danh, ngộ Du đô chủ cô quả chi triệu. Nhân nhân lai bất tín (các việc không nên).

Sao Thiên hậu cũng vậy.

Thiên cương ngộ Đằng sà phát quẻ có thổ thần tác quái, Ngộ Thăng quan là ngã xe. Ngộ Thái âm, phạm miếu đình Phật tự, Tối minh bất chính chi thần.

Thái Âm Ngộ Đăng minh, cư Hợi, Tý, Sửu 3 cung là Phật.

 


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®