tư vấn bao la vạn sự

Độn Lục Nhâm Thái Ất

Lời dặn

Cập nhật : 05/07/2014
Cung Hợi có Bạch hổ có tiết canh, có Đằng sà ăn khấu đuôi lòng lợn. Thuỷ thịnh được ăn đồ bể nhiều. Mộc thịnh được đồ rừng nhiều. Thổ thịnh được đủ mỹ vị sơn hào. Thiên không Thiên hậu là giò chả nem, phát mạt các thịt băm.

Lời dặn

Phép xem độn phải lấy ngũ hành sinh khắc chế hoá đến vô cùng, phải trí của mình, phải tài của mình, phải học, phải ngẫm nghĩ mà kinh nghiệm. 1, 2, 3 năm mới thấy sự hay, mới thấy sự quý, mới lại càng ham, càng thích.

*        *

*

Thí dụ, ngày hôm ấy xem dung tài, có sao Lục hợp phát hào sơ, ở cung Dần, Mão địa bàn, đúng vào hào tài, ngày hôm ấy bán hàng có tới 300$ hay là 3000$ hay là 3 vạn đồng, tức là Dần, Mão, Mộc tam cục. Có sao Thanh Long phát ở cung Thìn, tức là Thổ ngũ cục, là Rồng ở tổ, có tới 5 trăm đồng, hay 5000$ hay 5 vạn đồng, nếu quẻ có 1 hào tài, thì ít, nếu 2, 3, 4 hào tài thì nhiều, tự mình biến hoá lấy. Nếu Thanh long cư đậu là Kim tứ cục, tức là Kim khắc Mộc, ngộ Huyền Vũ, mất của đến 400$ hay 4000$ hay 4 vạn đồng đồ vàng .v.v...

Xem nhật lộc ngày hôm ấy được ăn những thứ gì ? ... Thí dụ, gặp Quý nhân là khách đến chơi nhà mình, nếu mà sinh mình là khách mời mình ăn, hay bỏ tiền ra mua các thứ cho mình ăn ... nếu mình sinh khách thì mình mời khách ăn cơm hay cỗ, hay là lên hiệu.

Xem được ăn những thứ gì:

Đằng sà                 là thịt Rắn hoá lươn

Chu tước               là thịt chim, gà quay, ngỗng

Lục hợp                 là thịt hổ lốn băm

Câu trận                 là thịt cua hoá ra ốc, ếch, tôm

Thiên long             là thịt cá bể hoá ra cá sông, cá ao, cá khô

Thiên không          là thịt bánh đa hoá ra nem chả rán

Bạch hổ                là thịt Trâu, chó, ba ba, tiết canh

Thái Thường         là hoa quả và các thứ rau

Huyền vũ               là thịt Hươu hoá ra thỏ, thịt khô

Thái Âm                là thịt Rùa, hoá các thứ có nhân thịt

Thiên Hậu             là thịt khô nước hoá đậu phụ nhồi

                   Thịt hoá thứ dầy thái mỏng như giò chả và các thứ bánh

Nếu ngày ấy gặp Thiên Cương thì không có căn gặp.

Gặp Nguyệt tặc bị bắt, gặp Câu Trận ngã xe, gặp Huyền Vũ mất của hay chẳng được việc gì cả, gặp Bạch hổ, Đằng sà, Thái tuế có khẩu thiệt quan tụng, ốm đau.

Gặp Thái Ất, Đăng Minh thì ăn chay.

Gặp Thắng Quan, Tiểu Cát ăn xoàng.

Gặp Tòng Khôi, Hà Khôi, chầu chực mãi không được bữa ăn.

Gặp Thần hậu, Đại cát, được ăn ngon lại có phần mang về, có các bà các cô tiếp đãi tử tế.

Gặp Công tào, Thái sung thì có cỗ sắp ăn mà có việc phải đi không được ăn .v.v...

Thí dụ:

Phát cung Tý         ăn thịt Chuột

Phát cung Sửu       ăn thịt Bò, Trâu

Phát cung Dần       ăn thịt Hổ, Mèo

Phát cung Mão      ăn thịt Thỏ

Phát cung Thìn      ăn thịt Rồng, Cá chép

Phát cung Tỵ         ăn thịt Rắn, Lươn, Cá quả

Phát cung Ngọ       ăn thịt Ngựa hoá chó trắng

Phát cung Mùi       ăn thịt Dê

Phát cung Thân     ăn thịt Khỉ

Phát cung Dậu       ăn thịt Gà

Phát cung Tuất      ăn thịt Chó

Phát cung Hợi        ăn thịt Lợn

Cung Hợi có Bạch hổ có tiết canh, có Đằng sà ăn khấu đuôi lòng lợn. Thuỷ thịnh được ăn đồ bể nhiều. Mộc thịnh được đồ rừng nhiều. Thổ thịnh được đủ mỹ vị sơn hào. Thiên không Thiên hậu là giò chả nem, phát mạt các thịt băm.

Nếu phát vào cung Dậu, thì gà hầm, nếu Dậu phát vào Hợi địa bàn hoá vịt tần, có nhân băm ... Thanh long cư Thuỷ là cá bể tươi tức là Tý, Hợi, nếu Sửu là cá ao hồ, Cư Mộc là cá khô, cư Tị là cá nướng, cư Ngọ cá Rán, cư Thân, Dậu là cá ươn cá thối, ngộ Bạch Hổ, thì chó ăn hết sạch.

Nếu ngộ Lục hợp, Thái Thường, Huyền vũ và các sao khác cứ theo sinh khắc chế hoá mà đoán mãi ra, đã đoán được thần diệu rồi thì chẳng khác gì các bậc tu tiên khi trước, cũng biết độn tiên trì như thế, mà phải đi học mấy năm vất vả bao nhiêu ...

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®