tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

3. Tìm Mắt Trời – Thiên Mục

Cập nhật : 05/07/2014
Thiên Mục , Văn Xương chủ Tướng Quân (Bài văn = Văn Xương). Chu Kỷ Dư, trừ đi dần dần cho 18. Còn dư bao nhiêu, mệnh (gọi) khởi nơi Thân Võ Đức

3. Tìm Mắt Trời – Thiên Mục

 Thiên Mục , Văn Xương chủ Tướng Quân (Bài văn = Văn Xương).
Chu Kỷ Dư, trừ đi dần dần cho 18.

Còn dư bao nhiêu, mệnh (gọi) khởi nơi Thân Võ Đức

Theo lối thuận mà cho lưu hành 16 thần (gồm 12 chi với Kiền Khôn Cấn Tốn). Nếu như qua đất Kiền

Khôn thì gọi là 2 toán.

Đến chỗ nào tức chỗ ấy là Mục nhất niên luân (một năm luân).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®