tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Tế trung đồ (giữa đường)

Cập nhật : 05/07/2014
Chấp sự xướng: Tự lập “vân vân như trước” Cử ai, Ai chỉ, Quán tẩy, thuế cân, Nghệ hương án tiên, Quỵ, Phần hương, Trâm tửu, Hiến tửu, Hiến soạn, Đọc chúc, Phủ phục, Hưng bình thân, Phục vị,

Tế trung đồ (giữa đường)

Chấp sự xướng:

Tự lập “vân vân như trước”

Cử ai, Ai chỉ, Quán tẩy, thuế cân, Nghệ hương án tiên, Quỵ, Phần hương, Trâm tửu, Hiến tửu, Hiến soạn, Đọc chúc, Phủ phục, Hưng bình thân, Phục vị, Điểm trà, Cử ai, Cúc cung bái, Bình thân, Phần chúc, Lễ tất.

Chấp sự lại xướng:

Phúng hồn bạch thăng xa (người giúp lễ rước hồn bạch lên xe rước đi).

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®