tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Lễ thành phần

Cập nhật : 05/07/2014
Tự lập, Cử ai, Quán tẩy, Thuế cân, Phần hương, Cúc cung bái, Trâm tửu, Quỵ, Hiến tửu, Đọc chúc, Phủ phục, Điểm trà, Phần chúc, Lễ tất

Lễ thành phần

Tự lập, Cử ai, Quán tẩy, Thuế cân, Phần hương, Cúc cung bái, Trâm tửu, Quỵ, Hiến tửu, Đọc chúc, Phủ phục, Điểm trà, Phần chúc, Lễ tất ... như trước.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®