tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Lễ tiểu tường đại tường

Cập nhật : 05/07/2014
Người mất chôn rồi, được một năm là lễ tiểu tường, được ba năm là lễ đại tường. Phép tế tiểu tường và đại tường cũng như tế tốt khốc vậy hom làm lễ tiểu tường thì rước thân chủ lên linh toạ

Lễ tiểu tường đại tường

Người mất chôn rồi, được một năm là lễ tiểu tường, được ba năm là lễ đại tường.

Phép tế tiểu tường và đại tường cũng như tế tốt khốc vậy hom làm lễ tiểu tường thì rước thân chủ lên linh toạ. Chấp sự xướng: Tự lập, Cử ai, Ai chỉ con cháu đều ra chỗ thay áo (trừ phục) mà bỏ từng cái một con giai thì bỏ cái băng bằng so qýân  ở mũ rơm chở đi và một miếng phụ bản đính ở áo ra với cái dạ tràng mạng ở đầu nữa, con gái thì bỏ hết những cái dải lưng bằng da đi, rồi cứ theo nghi lễ tiết hành lễ, lễ đại tường cũng xướng như ở trên kie thì con cháu đều thay cả mũ áo rồi bỏ gậy đi nữa bấy giờ thay mặc toàn cát phục rồi lại chiếu nghi tiết mà làm lễ.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®