tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Cáo thần chủ lên từ đường

Cập nhật : 05/07/2014
Chủ nhân với con cháu vào làm lễ từ đường rồi rước các thần vị ra để trên án, thay đổi chữa chữ tằng làm chữ cao chữ tổ làm chữ tằng, chữ khảo tỷ làm chữ tổ khảo tỷ, thay và viết xong chủ nhân mới rước thần

Cáo thần chủ lên từ đường

Chủ nhân với con cháu vào làm lễ từ đường rồi rước các thần vị ra để trên án, thay đổi chữa chữ tằng làm chữ cao chữ tổ làm chữ tằng, chữ khảo tỷ làm chữ tổ khảo tỷ, thay và viết xong chủ nhân mới rước thần; chủ mới (vong mới) rồi vào đặt trên linh toạ từ đường bấy giờ đem ngũ đại thần chủ (thần chủ ông năm đời) ra chôn cạnh mộ người.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®