tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Đặt linh sàng linh toạ

Cập nhật : 05/07/2014
Nhập quan xong rồi, nhà rộng rãi thì đặt linh sàng ở phía Đông linh cữu, như người còn sống để rước ra rước vào, nếu chật hẹp không tiện thì đặt linh toạ ở trước cữu để hồn bạch vào ỷ

Đặt linh sàng linh toạ

Nhập quan xong rồi, nhà rộng rãi thì đặt linh sàng ở phía Đông linh cữu, như người còn sống để rước ra rước vào, nếu chật hẹp không tiện thì đặt linh toạ ở trước cữu để hồn bạch vào ỷ, không có thì bày hài vị giấy hoặc ỷ không hay ảnh thờ cũng được.

Ngoài án thì bày các đồ thờ vong, đồ sơn cũng được, duy cái quán tẩy thì trắng, rồi chiếu nghỉ tiết tả cáo văn làm lễ yên vị.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.comTiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®