tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Thiết linh toạ cáo văn (Văn tế)

Cập nhật : 05/07/2014
Duy ... niên hiệu ... năm ... ngày ... tháng ... năm ... tỉnh ... phủ ... huyện ... tổng ... làng ... giai hay gái trước linh sàng khóc mà than rằng: than ôi ! cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn nuôi mà thân không ở.

Thiết linh toạ cáo văn (Văn tế)

Duy ... niên hiệu ... năm ... ngày ... tháng ... năm ... tỉnh ... phủ ... huyện ... tổng ... làng ... giai hay gái trước linh sàng khóc mà than rằng: than ôi ! cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn nuôi mà thân không ở.

Nhớ ... xưa nếp nhà trung hầu, vẻ người đoan trang, bấy lâu sum họp trong làng, giờ bỗng âm dương cách biệt. Hỡi ôi ! đi đâu không biết, trong vùng trời mây cao tít, bay ngang, lòng con luống những mơ màng, gạt hàng lệ miệng than câu nan báo, một tuần lễ tảo, cảm đến suối vàng xin người âm hưởng, phù hộ an khang.

Cẩn cáo

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.comTiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®