tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Phép sắm áo chở (tang phục)

Cập nhật : 05/07/2014
Đến ngày là thanh phục thì con giai con gái đều may sống áo để chở cho đủ, chở cha thì áo sổ gấu, chở mẹ thì áo vén gấu, nếu cha mất trước rồi mà chở mẹ thì cũng sổ gấu cả.

Phép sắm áo chở (tang phục)

Đến ngày là thanh phục thì con giai con gái đều may sống áo để chở cho đủ, chở cha thì áo sổ gấu, chở mẹ thì áo vén gấu, nếu cha mất trước rồi mà chở mẹ thì cũng sổ gấu cả.

Cách may áo chở, cứ lấy cuối đốt ngón tay giữa là một tấc, mười tấc là một thước ta, tuỳ người cao thấp mà may dài ngắn.

Chở một năm gọi là cơ niên

Chín tháng gọi là đai công

Năm tháng gọi là tiểu công

Ba tháng gọi là Ty ma

Những chở ấy áo may như áo mặc thường vậy nhưng chở 1 năm thì phải có gậy có mũ đứng về bên hữu, áo may vải to cũng có vạt phụ bản như áo trọng tang (phụ bản là miếng vải khâu thêm đính vào sau lưng).

Còn chở chín tháng “đại công” chỉ mặc áo vải to và ba vòng khăn bỏ thõng về bên hữu.

Chở năm tháng ba “tiểu công ty ma” thì ba vòng khâu bằng vải nhỏ trắng bỏ thõng về bên tả đầu cũng quấn dây gai nhỏ và lưng cũng thắt dây chuối nhỏ chứ không mặt gì bằng số như đại phục.

Thiên Chính hành có chép rằng: phàm những đồ mặc để chở rách không nên vá, ngắn không nên nối thêm.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.comTiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®