tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Áo chở con gái (Nữ thôi phục)

Cập nhật : 05/07/2014
Con gái để chở cũng khâu đờng sống ra ngoài quần thì đường sống vào trong tuỳ người cao thấp mà may, áo may thật rộng tay dài

Áo chở con gái (Nữ thôi phục)

Con gái để chở cũng khâu đờng sống ra ngoài quần thì đường sống vào trong tuỳ người cao thấp mà may, áo may thật rộng tay dài, quần may liền bức, chở cha sổ gấu, chở mẹ vén gấu, đầu đội mũ mấu bằng vải lưng thắt đai gai đi giầy gai.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.comTiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®