tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức Lễ Tang

Văn tế thành phục

Cập nhật : 05/07/2014
Than ôi ! sương sa cây đổ, mây phủ núi tan, hỡi thiếp công sao khéo đa đoan cho người thế thế mà lại thế, áo sặc sỡ trước thềm chưa thoả chí, than ôi ! còn thiếu nghĩa làm con, sầu đa mang trong dạ chất thành non

Văn tế thành phục

Trước linh sàng khóc mà than rằng:

Than ôi ! sương sa cây đổ, mây phủ núi tan, hỡi thiếp công sao khéo đa đoan cho người thế thế mà lại thế, áo sặc sỡ trước thềm chưa thoả chí, than ôi ! còn thiếu nghĩa làm con, sầu đa mang trong dạ chất thành non, sóng vỗ làn dâu bể, nhớ thương đôi lệ, tưởng nhớ linh hồn. Nhân nay tang phụ đã an, kính dâng một lễ, gọi là dốc lòng báo đền chung thuỷ, chúc ngàn thu yên nghỉ suối vàng.

Thượng hưởng.

Nghi thức Lễ tang

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm
Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.comTiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®